Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Innowacja "Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych na lekcjach języka mniejszości narodowej - j. niemieckiego


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Innowacja pt. „ Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych na lekcjach języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego" jest realizowana od marca w roku szkolnym 2020/2021, na lekcjach j. mniejszości narodowej niemieckiej, z możliwością przedłużenia na dalsze lata nauki. Innowacją objęci są uczniowie klas II-VI. Na lekcjach j. mniejszości narodowej niemieckiej uczniowie będą poznawać słownictwo związane z technikami plastycznymi, będą samodzielnie pracować nad tworzeniem własnych prac plastycznych związanych z historią i kulturą mniejszości niemieckiej w celu przyswojenia i poszerzenia słownictwa czynnego i biernego, jak również wiedzy z w/w zakresu. Zastosowana korelacja międzyprzedmiotowa pomiędzy plastyką i j. mniejszości narodowej - j. niemieckim będzie umożliwiała przepływ wiedzy z jednego przedmiotu do drugiego, rozwinie myślenie uczniów i nauczy stosowania zdobytych wiadomości w nowych sytuacjach. Ideą przyświecającą tej innowacji jest wykorzystanie zmysłów plastycznych, zdolności językowych i wyobraźni uczniów. Realizując tę innowację będzie można rozwijać u dzieci całą gamę kompetencji ogólnych jak: wiedza, umiejętności, uwarunkowania osobowościowe i umiejętności zdobywania oraz przyswajania wiedzy.
Tematyka zajęć:
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz program nauczania z j.mniejszości narodowej - język niemiecki wzbogacone o:
- zagadnienia z zakresu języka i funkcji plastyki
- utrwalanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
- doskonalenie umiejętności plastycznych
– ekspresję twórczą przejawiającą się w działaniach indywidualnych i zespołowych.
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Kartka Wielkanocna - powiększ
Wydzieranka: Moja ulubiona pora roku - powiększ
Wydzieranka: Moja ulubiona pora roku - powiększ
Wydzieranka: Moja ulubiona pora roku - powiększ

Liczba odwiedzin: 344
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij