Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Zarządzenia dyrektora

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Zarządzenie Nr 31/2022 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich z dnia 13 kwiecień 2022 roku w sprawie wprowadzenia w szkole dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz,1603), zarządzam co następuje:

§1

W porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalam 2.05.2022r dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

§2

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022: 2 listopada 2021r. (wtorek), 12 listopada 2021r. (piątek),7 stycznia 2022 r. (piątek), 2.05.2022r (poniedziałek), 24 – 26 maja 2022 r. klasy 1-7– egzaminy po klasie 8, 17 czerwca r. (piątek).

§3

Zostaje uchylone zarządzenie nr 6/2021/2022 z 30.09.2022r.

§4

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramem organizacji pracy szkoły w tych dniach.

§5

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniając opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Lucyna Olejnik (2022-04-13 13:07:15)
Informację zmodyfikował(a): Lucyna Olejnik (2022-09-10 10:46:55)
Liczba odwiedzin: 1462
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij