Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Zarządzenia dyrektora

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maj 2022 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich

Na podstawie art.90g ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz.4) postanawia się, co następuje:

§1.

Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

p. Małgorzata Piechaczek- przewodnicząca

p. Monika Masłowska- Ormańczyk- członek

p. Grażyna Ziaja

§2.

Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wynosi 200,00 zł.

§3.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągniecia sportowe stanowi zał. nr 1 do zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Lucyna Olejnik (2022-05-26 16:54:10)
Liczba odwiedzin: 1459
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij