Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Zarządzenia dyrektora

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Zarządzenie Nr 20/2022 Aneta Czarny p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich z dnia 12 styczeń 2022 roku ; W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich na rok 2022.

Na podstawie art. 53 ust 1 oraz art.261 w związku z art.11 ust.3 oraz art.249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późń.zm.) ustalam:

§1

Z uwzględnieniem zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich nr 1/2021 z 3 stycznia 2022 roku w sprawie planu wykonawczego planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2022, zgodnie z § 8 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 , poz.1542 z późń.zm.) plan finansowy jednostki budżetowej- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich na rok 2022 przyjmuje postać określoną w załączniku.

§2

1. W zakresie wykonania planu wydatków wykonanie powierzam pracownikom upoważnionym do wstępnej oceny zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków.

2. W zakresie wykonania planu dochodów wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom upoważnionym do wystawiania upomnień i wezwań do zapłaty zaległych należności.

3. W zakresie kontroli prawidłowości zaciąganych zobowiązań i dokonywanych wydatków oraz ustalania i pobierania dochodów zgodnie z planem finansowym powierzam głównemu księgowemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1.01.2022r.

 

Do wiadomości wszystkich pracowników.

 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Czarny (2022-01-20 21:01:51)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Czarny (2022-01-20 21:01:59)
Liczba odwiedzin: 1460
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij