2019/20

WAŻNA INFORMACJA:

Ksztalcenie_na_odleglosc_w_szkolach_i_placowkach_przedluzone_do_26_czerwca_br_-_komunikat_MEN

 

Kalendarz_zmian_w_szkolach_i_placowkach_do_wakacji_-_komunikat_MEN

 

Zasady korzystania z boiska zewnętrznego PSP4 od 18.05.20:

zasady korzystania z boiska

 

Plan lekcji prowadzonych on – line:

plan lekcji on line od 20.05

 

Harmonogram konsultacji z nauczycielami:

TYGODNIOWY HARMONOGRAM KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

 

Podpowiedź, jak umieszczać zadanie w Teamsach:

 

                                            Szanowni rodzice, Drogie dzieci !!!

 

Zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,   do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie  odbywać się w dalszym ciągu na odległość.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem lekcji on-line, wyjątek stanowi dzień 30 kwietnia (czwartek), który to został ustanowiony jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603) i zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 27 września 2019r.

W tym dniu odbędą się tylko spotkania opiekuńcze z wychowawcami zgodnie z harmonogramem zamieszczonym we wtorek, a wszyscy nauczyciele będą dostępni w godzinach swoich konsultacji, w czasie których można nadrobić zaległości, uzupełnić braki, bądź poprawić ocenę.

Jednocześnie zwracam się do Was Rodzice, aby kontrolować systematyczność pracy Waszego dziecka. Wiele prac uczniów jest zaległych, nie zostało dostarczonych, co niestety będzie skutkowało oceną negatywną. Do końca roku szkolnego pozostało niewiele dni, zadbajmy zatem o systematyczność i odpowiedzialność naszych działań.

 

Z pozdrowieniami

Dorota Duczmal

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia     14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez e-dziennik , WhatsApp, Zintegrowane Platformy Edukacyjne. Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu , za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.  Sukces takiej formy kształcenia osiągniemy wówczas, gdy państwo nam w tym pomożecie. Liczymy na zrozumienie, współpracę i wzajemny szacunek. Wchodzimy w nową rzeczywistość i życzmy sobie wszyscy powodzenia.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane drogą elektroniczną będą mogły podlegać ocenianiu. Jednakże proszę pamiętać, że najważniejsze jest zaangażowanie ucznia i podjęty trud.

Informuję, że każdy n-l oraz psycholog/pedagog jest dostępny  dla ucznia i rodzica zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

W szkole możliwa jest zdalna pomoc nauczyciela . W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji z informatykiem bądź wychowawcą klasy.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy  o ewentualny telefoniczny  kontakt z pracownikiem sekretariatu p. Agnieszką Strzałek w godz. 9:00-13:00 (tel. 509 181 073).

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych, w tym szkolne boiska, sala gimnastyczna, siłownia napowietrzna.

W każdej sprawie, można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@psp4.strzelceopolskie.edu.pl

Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci.  Proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

                                                                                  z-ca Dyrektora szkoły Dorota Duczmal

 

 

Drodzy uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez  poprzez e-dziennik , WhatsApp czy Zintegrowaną Platformę Edukacyjną.

Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do Platformy Edukacyjnej, za pomocą której będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Wykonanie zadań, kontakt z nauczycielem, rejestracja na platformie jest potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Was odsyłane drogą elektroniczną będą mogły podlegać ocenianiu. Jednakże pamiętajcie, że najważniejsze jest Wasze zaangażowanie  i podjęty trud.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, bądź psychologiem zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

                                                                          z-ca Dyrektora szkoły Dorota Duczmal

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich informuje, iż w związku z rządową decyzją o zamknięciu placówek oświatowych w całym kraju od dnia 25.03.2020 do dnia 10.04 pracujemy zdalnie. Prosimy o odpowiedzialne i rozważne podejście do zaistniałej sytuacji i informowanie wychowawcy klasy o ewentualnym podejrzeniu zarażenia się wirusem. Wyczerpujące informacje dla rodziców znajdują się pod adresem :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow


Z uwagi na zagrożenie zakażenia koronawirusem,

 w trosce o zdrowie klientów i pracowników

wprowadzamy ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami szkoły.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt mailowy

 lub telefoniczny  w sprawach pilnych pod specjalnym numerem 0048509181073

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ 2020/2021

MOŻNA PRZESŁAĆ LISTOWNIE NA ADRES SZKOŁY :

Strzelce Opolskie 47-100 , ul. Sosnowa 3

 lub WRZUCIĆ DO ZAMONTOWANEJ PRZED SZKOŁĄ

 SKRZYNKI POCZTOWEJ.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość. Działania podejmujemy w trosce o państwa i nasze zdrowie.

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE!!!

KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE

 

 

LINK DO E-DZIENNIKA:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrzelceopolskie2/?logout=true

 

 

INFORMACJA O APLIKACJI „ASYSTENT ZDROWIA”:

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej przygotowało aplikację edukacyjną „Asystent Zdrowia”. Dostarcza ona praktyczną wiedzę z zakresu zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Dzięki aplikacji można także odbywać bezpłatne indywidualne konsultacje online z profesjonalnym dietetykiem lub psychologiem. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z możliwości tej bezpłatnej aplikacji dostępnej w sklepach Google Play oraz Apple Store.

 

DRODZY RODZICE!

Składki na Radę Rodziców pozostały bez zmian: 40zł za pierwsze dziecko, 30zł za drugie dziecko i 20zł za trzecie dziecko.

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE

PKO BANK POLSKI

RADA RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

 50 1020 3714 0000 4302 0286 0195

W tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NNW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Szanowni Państwo,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich informuje, iż przepisy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców), do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

KAŻDY RODZIC MOŻE DOBROWOLNIE, WE WŁASNYM ZAKRESIE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECKO W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM.

 

6 DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020: 

31 października 2019, 30 kwietnia 2020, 12, 16,17,18 czerwca 2020.

 

INFORMACJE NA TEMAT OBIADÓW W SZKOLE:

Koszt jednego obiadu to 4zł. W przypadku nieobecności dziecka, obiad będzie odwoływany od następnego dnia nieobecności – warunkiem odwołania obiadu jest zgłoszenie nieobecności dziecka telefonicznie do godziny 12.00 w dniu nieobecności. Płatność będzie rozliczana w następnym miesiącu.

Klasy I – IV – przerwa obiadowa: 11.30 – 11.50

Klasy V – VIII – przerwa obiadowa: 12.35 – 12.50

Płatność proszę uiszczać u pani intendentki z góry do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania posiłków.

WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE:

Statut PSP4                                         

BB_Regulamin udostepniania podręczników z dotacji celowej

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY 2019 2020

Lektury obowiązkowe w klasach 4 – 8

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2019 2020

szkolny-wykaz-podręczników-2019-20

 

INFORMACJE NA TEMAT NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI:

WNIOSEK O OBJECIE DZIECKA NAUKA JĘZYKA MNIEJSZOSCI NARODOWEJ – NIEMIECKIEGO

  • można  złożyć do dnia 20 września

REZYGNACJA Z OBJĘCIA DZIECKA NAUKA JĘZYKA MNIEJSZOSCI NARODOWEJ – NIEMIECKIM

  • Oświadczenie to składa się dyrektorowi odpowiednio szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

 

SPRAWY RÓŻNE:

zajęcia basenowe w II polroczu 2019-20

przerwy

ZMIANA TERMINOW ZEBRAN W II POLROCZU

kalendarz roku

Organizacja roku szkolnego 2019-20 dla rodziców

PSP4 rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2019 2020

basen od 14 października 2019

 

PLANY LEKCJI:

Plan klas 1 – 3

Plan klas 4 – 8

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019

ŚWIETLICA:

Zajęcia świetlicowe odbywają się od godz. 7.00 do 16.00.

 

BIBLIOTEKA:

biblioteka


Herb-Ustawowy

Nasz adres:


PSP Nr 4
ul. Sosnowa 3
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 40 49 210
email: sekretariat@psp4.strzelceopolskie.edu.pl