Organy szkoły

Dyrekcja:

Joanna Misiec – dyrektor szkoły, język polski (nieobecna do 3o.11.2020r.)- j.misiec@psp4.strzelceopolskie.edu.pl

Dorota Duczmal – zastępca dyrektora szkoły (wykonująca obowiązki dyrektora do 30.11.2020r.), edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny: d.duczmal@psp4.strzelceopolskie.edu.pl

Monika Masłowska-Ormańczyk – pedagog szkolny, (zastępca dyrektora szkoły do 30.11.2020r.):                                                                                         m.maslowska-ormanczyk@psp4.strzelceopolskie.edu.pl

Sekretariat szkoły:  sekretariat@psp4.strzelceopolskie.edu.pl

Nauczyciele:

 • Bogusława Wanat – psycholog – b.wanat@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Małgorzata Włoszczyńska  – świetlica – m.wloszczynska@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Grażyna Ziaja – biblioteka – g.ziaja@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Alina Siwek – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne – a.siwek@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Brygida Hadelko – edukacja wczesnoszkolna  – b.hadelko@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Ewa Stanuch-Dyduch – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, logopeda –                                                                  e.stanuch-dyduch@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Ewa Ratajczak – edukacja wczesnoszkolna – e.ratajczak@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Ewa Woźniak –  edukacja wczesnoszkolna – e.wozniak@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Małgorzata Kaczorowska – edukacja wczesnoszkolna, biologia – m.kaczorowska@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Joanna Gołąb –  matematyka, język mniejszości narodowej – niemiecki  – j.golab@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Anna Masełko – język polski – a.maselko@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Lucyna Olejnik – matematyka, zajęcia komputerowe – l.olejnik@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Joanna Cichecka – przyroda, muzyka – j.cichecka@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Romuald Kita – wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne  – r.kita@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Ewa Stanioch – historia – e.stanioch@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Agata Duczmal-Waz – język mniejszości narodowej – niemiecki –                                                                           a.duczmal-waz@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Dorota Niżyńska  – język angielski – d.nizynska@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Małgorzata Urbaniec – edukacja dla bezpieczeństwa – m.urbaniec@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Rychlik Andrzej – wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka – a.rychlik@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Małgorzata Walasek – Pollak – język polski, historia – m.walasek-pollak@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Roman Bukowski  – wychowanie fizyczne – r.bukowski@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Małgorzata Piechaczek – biologia, chemia, matematyka m.piechaczek@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Irena Kaliciak – matematyka – i.kaliciak@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Joanna Szczużewska – Kryszyn – język polski – j.szczuzewska@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Andrzej Kryszyn – wychowanie fizyczne – a.kryszyn@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Helena Wójcik – historia, wiedza o społeczeństwie – h.wojcik@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Ewa Raczyńska – język angielski, informatyka – e.raczynska@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Aneta Czarny – język angielski – a.czarny@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • ks. Paweł Lisoń – religia – p.lison@psp4.strzelceopolskie.edu.pl
 • Anna Styra- religia – a.styra@psp4.strzelceopolskie.edu.pl

 

Prezydium Rady Rodziców:

 • Stefania Jelito- przewodnicząca
 • Iwona Szczepek- z-ca przewodniczącego
 • Ewelina Pietruszka- skarbnik
 • Żaneta Giemza- Jureczko – protokolant
 • Gabriela Pasik- członek
 • Marek Kozołub- członek


Samorząd Uczniowski:

 • Marta Jureczko – przewodnicząca
 • Tomasz Markowski – zastępca
 • Hanna Strzałek
 • Nikodem Rosak
 • Wiktor Duk

 


Herb-Ustawowy

Nasz adres:


PSP Nr 4
ul. Sosnowa 3
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 40 49 210
email: sekretariat@psp4.strzelceopolskie.edu.pl