Podsumowanie autorskiego projektu edukacyjno profilaktycznego „ Akademia Zdrowia –Stop Narkomanii”

Lato w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 rozpoczęło się międzyszkolnym turniejem podsumowującym autorski projekt edukacyjny pt.: „Akademia Zdrowia – Stop Narkomanii”, sfinansowanym przez Gminę Strzelce Opolskie. Realizatorami projektu byli pedagodzy szkolni z PSP nr 1 i PSP nr 4 Dariusz Wąsik i Monika Masłowska Ormańczyk.
Inicjatywa miała na celu uświadomienie uczniom zasad racjonalnego odżywiania, stworzenie pozytywnych, zdrowych nawyków żywieniowych, wspierających uczniów i rodziców w podejmowaniu racjonalnych decyzji odnoszących się do zdrowego stylu życia, rozbudzanie zainteresowań, różnymi formami spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla uzależnień oraz wdrażanie uczniów do umiejętnego niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
W ramach przedsięwzięcia w szkołach odbyły się:
– cykle zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
– dni specjalne podczas, których uczniowie mogli spróbować różnego rodzaju chlebów, zdrowe produkty mleczne, czy zdrowej przekąski w formie suszonych owoców i orzechów.
Dla rodziców odbyły się spotkania pt.: „Dobre jedzenie równa dobre uczenie” z panią Joanną Gruszką, dietetykiem klinicznym.

W spotkaniu podsumowującym projekt w roli jury uczestniczyli: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień pani Joanna Hołobut, członek Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik OPS pani Maria Klimowicz, przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowalnia pani Ewa Kotyrba oraz dyrektorzy szkół realizujący przedsięwzięcie pani Dorota Duczmal i pani  Sabina Knopik.
Turniej został podzielony na dwie części. W pierwszym etapie zmagały się ze sobą drużyny uczniów klas I-III, a w drugim etapie drużyny klasa IV-VI. Wspólna zabawa rozpoczęła się od zadań plastycznych, których myślą przewodnią   był temat : „Zdrowy sposób spędzenia czasu wolnego”. Uczniowie klas I-III rysowali  historyjkę obrazkową , a drużyny z klas IV-VI wykonywali techniką collage plakat na w/w temat. Po zmaganiach artystycznych przyszedł czas na quiz w którym uczniowie musieli wykazać się znajomością wiedzy  dotyczącej zdrowego odżywiania się. Podczas kolejnej konkurencji przedstawiciele poszczególnych drużyn mieli za zadanie udzielenie pierwszej pomocy nieprzytomnemu człowiekowi. W rolę poszkodowanego wcielił się szkolny fantom. Najwięcej radości sprawiła jednak zagadka smakowa, podczas której uczniowie rozpoznawali smaki owoców przy zasłoniętych oczach.


Nagrodami dla wszystkich drużyn były zestawy gier logicznych, ćwiczących m in. myślenie twórcze i logiczne. Oprócz tego każda z drużyn otrzymała słodkie „co nieco”.


Opublikowano 25, Cze, 2012 / Kategoria: Aktualności, Kampanie edukacyjne

Herb-Ustawowy

Nasz adres:


PSP Nr 4
ul. Sosnowa 3
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 40 49 210
email: sekretariat@psp4.strzelceopolskie.edu.pl